Kilka słów o nas...

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym pod numerem 3791.

Kancelaria została powołana przez Partnera Zbigniewa Czupryniaka posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta (nr. ewidencyjny 616) oraz wieloletnie doświadczenie w kierowaniu firmami audytorskimi.

Nasza oferta

 
 
 
 

AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nasz audyt to całościowe, indywidualne spojrzenie na jednostkę w celu dostarczenia właścicielom rzetelnej i jasnej informacji z audytu. Prace obejmują m.in. weryfikację poprawności...

 
 
 
 

USŁUGI KSIĘGOWE

Nasza spółka realizuje usługi księgowe kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekazując część funkcji firmie zewnętrznej możecie Państwo odnieść następujące...

 
 
 
 

INNE USŁUGI

Nasza Spółka oferuje również wszelkie inne usługi związane z zarządzaniem finansami, sporządzaniem sprawozdań finansowych, wdrażaniem międzynarodowych standardów...


Zaufali nam